ענת קאופמן (כהן) ושות'
משרד עורכי דין ונוטריון

073-3744558

phone6, phone, contact, telephone, support, call

מכוני כושר


מתאמן אשר החליט להתאמן בחדר הכושר באופן קבוע קרי – מתאמן קבוע על פי החוק צריך להמציא לחדר הכושר תעודה רפואית המאשרת את כשירותו להתאמ ויודגש כי מכון הכושר אמור לדרוש תעודה זו מהמתאמן שאם לא יעשו כן יחשבו כמי שהפרו חובה חקוקה שנועדה להגנת המתאמן.
ראה לעניין זה ת"א 5132/97 פיליבה ליאור נ' Y.T.A – מכון לספורט ואומנויות הגוף.
 

מאמרים נוספים:

ענת קאופמן (כהן) ושות'
משרד עורכי דין ונוטריון


חוק מכוני כושר
מהמגמה שעולה בפסיקה ומהחוק נראה כי אין בהצהרה זו כדי לפטור את מכון הכושר מאחריות. אין בעל מכון כושר יכול לפטור עצמו מהוראות חוק מכוני הכושר, פקודת הנזיקין ודיני הרשלנות ע"י החתמת מתאמן, עליו החוק נועד להגן.

הנפגע ידרש להוכיח רשלנות ו/או הפרת חובה חקוקה, שיש לה קשר סיבתי לנזק.
כבר נקבע בפסיקה כי תניה של פטור אינה תופסת כאשר מדובר בחיי אדם או בנזק לגופו או לבריאותו והדבר מנוגד סדר הציבורי.

הן מהחוק והן מהפסיקה עולה כי במידה והמתאמן הציג תעודה רפואית כחוק מרופא משפחה שלו על כך שהוא כשיר להתאמן במכון כושר והיא ניתנה ע"י רופא סביר אשר מכיר את המתאמן ואת עברו הרפואי.

יהיה קשה מאוד לחייב את חדר הכושר ברשלנות ואולם חדר הכושר לא יהיה פטור לגמרי מאחריות כלפי המתאמן והכל באם הנפגע יוכיח רשלנות ו/או הפרת חובה חקוקה, שיש להם קשר סיבתי לנזק שנגרם למתאמן.

על פי חוק מכוני הכושר אמור להיות נוכח מדריך כושר בכל עת שהמכון פועל, והוא אמור ללמד את דרכי הפעלת המכשירים ולפקח על המתאמנים בו. מהחוק לא עולה כי על חדר הכושר לספק לכל מתאמן חדש מדריך כושר אישי. ואולם באם יטען הנפגע כי המדריך סטה מהסטנדרט של התנהגות סבירה של מדריך ספורט, ידרש בית המשפט לבחון האם המדריך סטה מסטנדרט ההתנהגות הסביר המצופה ממדריך ספורט בנסיבות העניין.

עוד יצוין כי קיימות תביעות רשלנות כנגד חדר הכושר עצמו וסביבת העבודה שלו המהווה לעיתים סיכון פיזי יומיומי, ללקוחות העלולים להיפגע בזמן האימון הן מהמכשירים המצויים בחדר הכושר, הן במלתחות ובמקלחות חדר הכושר, בסטודיו או בכל מקום אחר בשטח חדר הכושר.

יצוין כי מדובר בפעילות ספורטיבית. ככזו, מטבעה, היא טומנת בחובה סיכונים. אדם הבוחר לעסוק בעיסוק ספורטיבי נוטל עימו סיכונים. אכן גם במצב דברים זה לא פטור מחזיק מכון הכושר מכל חובת זהירות. ואולם שעה שעל בית המשפט לבחון קיומם ודיותם של אמצעי הזהירות המוטלים על בעלי מכוני הכושר, לא ניתן יהיה להתעלם מהנחת הבסיס האמורה.
 
 


לפגישת ייעוץ ללא תשלום

ונחזור אלייך בהקדם:

מלא את הפרטים

הרצל 7, קומה 5, נתניה 4240004

location6, location, map, marker, pin

073-3744558

phone6, phone, contact, telephone, support, call

09-8350074

print2, print, printer

office@acklaw.co.il

envelop, envelop, mail, email, contact, letter
 

 

- כל הזכויות שמורות -
אין לראות באמור באתר משרד עו"ד ענת קאופמן (כהן) ושות' ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי