ענת קאופמן (כהן) ושות'
משרד עורכי דין ונוטריון

073-3744558

phone6, phone, contact, telephone, support, call

דיון בכנסת: על אבדן כושר עבודה ועל סלקציה בפנסיה לחולים

מאמרים נוספים:

ענת קאופמן (כהן) ושות'
משרד עורכי דין ונוטריון


מאות אלפי הישראלית הבוחרים בקרן פנסיה לא מודעים לכך, שכמעט ואין סיכוי לקבל קצבת נכות ממוצר ביטוחי זה. מדובר בתנאים שכמעט לא ניתנים למימוש. כך מתברר מדיון שנערך בועדת הרווחה של הכנסת היום.

עו"ד ענת קאופמן, יו"ר ועדת הביטוח הלאומי בלשכת עורכי הדין אמרה בדיון: "כפי שאתם יודעים, פנסיה היא היום חובה לשכירים ועצמאיים כאחד. מי שבוחר להפריש הפרשה לקרן פנסיה, ולא לביטוח המנהלים למשל, מקבל את מרכיב אבדן כושר העבודה כחלק מהעסקה. כך קבע גם הממונה על הביטוח. אולם, הציבור כלל אינו מודע עד כמה בעייתי המוצר שהוא מקבל".

קאופמן, המטפלת בעשרות רבות של תיקים בתחום אובדן כושר עבודה מול קרנות הפנסיה חשפה כי במצבו הנוכחי המוצר הוא כמעט בלתי אפשרי עבור העובד "העובד מפריש לקרן פנסיה וחושב שבאופן אוטומטי יש לו הגנה מפני אבדן כושר עבודה, אבל לא יודע שהסיכוי הוא במצבים קיצוניים מאוד בלבד. כרגע, מרכיב אבדן כושר העבודה בקרן הפנסיה נראה כמעט כמתנה לחברות הביטוח בשווי של מיליוני שקלים בשנה. האם לא חבל על ההוצאה הזו שכמעט בלתי אפשרי לממש אותה?"

"אני סבורה שהציבור חייב להיות מודע למוצר הנחות שהוא מקבל. בנוסף, הנבחרים צריכים לשקול, לפעול לשינוי החוק על מנת לחייב את קרן הפנסיה ליישר קו עם המוצר המתאים יותר שניתן בביטוח המנהלים שפועל על בסיס הפרשה של 2.5% ".

בחלק אחר של הדיון, נדונה סוגיה של עצמאיים שהחלימו ממחלות קשות, ואינם מצליחים להתקבל, לטענת חברי הכנסת, לחברות הביטוח.

"בהתייחס לטענה על סירוב קרן הפנסיה לקבל חולי סרטן שהחלימו" אמרה קאופמן "ברצוננו לציין כי קרנות הפנסיה נוהגות להעלות מדי פעם בפעם את הטענה כי הקרן (בשונה מביטוח) הינה "פול" קבוצתי של ערבות הדדית, ולכן סכום הכסף מוגבל. משום כך, מתן פרשנות רחבה לקצבת נכות או קבלת חולים שהחלימו מסרטן, מהווה סיכון מיותר שכן – אז יוותר לאחרים שבקרן פחות כסף. טענה זו קיבלה חיזוק לאחרונה בבית המשפט בפסק דין ליאור מועלם אשר בעיה נוספת שחשוב להעלות בהזדמנות זו"

" מדובר בהפחדות שווא. לא הובאו שום נתונים בפני הציבור התומכים במסקנה כזו. לא הובאו כלל הסיכונים בפני הציבור, כמה מן המחלימים חולים שוב? מה הסיכוי שלהם לחלות שוב בסרטן לאחר שהבריאו כליל אם בכלל? ואולי יהיו כבר זכאים לקצבת זקנה ממילא , מהו הסיכון האמיתי עבור המבוטחים בקרן הפנסיה? בעיקר , האם לא היינו מעדיפים לדעת את כל הפרטים, ואף לשלם קצת יותר על מנת להיות בטוחים. ולא שנשלם פחות וגם לא נקבל".

"קרנות הפנסיה" אמרה קאופמן "אינן יכולות לסרב לאפשר למלא את דרישות החוק לבצע הפרשה לקרן. הן יכולות להחריג מחלות מסוימות לפי הכללים, הן יכולות לתמחר אחרת, הן יכולות לא לתת פיצוי בגין מחלה מסוימת כל אלה תנאים והגבלות שנקבעו אך הן בפירוש אינן יכולות למנוע הפרשה רגילה לחיסכון פנסיוני. קרן פנסיה שמסרבת למרכיב הפנסיוני – פועלת כמובן בניגוד לחוק ויש למצות איתה את הדין".

בישראל מוגדרת פנסיה חובה על פי החוק לשכירים והחל מינואר 2017 גם לעצמאיים. כפי שמוגדר גם בצו ההרחבה של המפקח על הביטוח, מדובר בזכות השמורה לכל אזרח בישראל, זוהי זכות אוטומטית ואינה ניתנת לערעור. זכות זו קיימת במפורש ומחויבת גם כלפי אדם חולה במחלה או אדם שהיה חולה בעבר במחלה קשה לרבות במחלת הסרטן, והבריא ממנה. עם זאת, מוגדר כי מותר לקרן פנסיה לבצע שינוי בתמחיר, לקבוע תנאים נוספים או להחריג מצבים מסוימים שבהם לא ינתן פיצוי במסגרת הביטוחית.

לדוגמא , בתקנוני קרנות הפנסיה ניתן למצוא פסקה זו:

"מצטרף או מבוטח רשאי להביא לידיעת הקרן מידע רפואי בנוגע למחלה, תאונה או מום בהם לקה טרם הצטרפותו לקרן או טרם חידוש ביטוחו או טרם ביצוע הגדלה כאמור בסעיפים 49 ו- 58 זאת לעניין קביעה באם מחלה, תאונה או מום עליהם דיווח המבוטח כאמור יחשבו מחלה, תאונה או מום קודמים, לעניין סעיפים 5.39 ו- 2.55 .הודעה כאמור תעשה באמצעות הצהרה הנתמכת בבדיקה רפואית ו/או מידע רפואי אחר (להלן בסעיף זה: "מסמכים רפואיים"). הקרן תבחן את המסמכים הרפואיים כאמור באמצעות רופא מטעם הקרן וככל שיש צורך בכך יבקש הרופא מטעם הקרן הבהרות, מידע נוסף או בדיקה רפואית ועל סמך החלטתו, תודיע הקרן על קביעתה בהסתמך על המסמכים הרפואיים, באם היא רואה במחלה, תאונה או מום עליו דיווח המבוטח כאמור מחלה, תאונה או מום קודמים, לעניין סעיפים 5.39 ו- 2.55 .הקרן תודיע למבוטח על קביעתה תוך ארבעה חודשים מיום המצאת המסמכים הרפואיים ו/או השלמות אחרות אם נדרשו, והאמור לעיל לא יכנס לתוקף כל עוד לא התקבלה קביעתה הסופית של הקרן כאמור"

כמו כן, אדם שסובל ממחלה מסוימת לפני הצטרפותו לקרן הפנסיה, יהיה זכאי לכיסוי ביטוח  גם עבור המחלה הקיימת (אלא אם הקרן לא החריגה את המחלה מהביטוח), וזאת רק לאחר שיצבור וותק של חמש שנים בקרן. אם יאבד את כושר העבודה או חלילה ימות בשל מחלה זו במהלך חמש השנים הראשונות לחברותו בקרן, הוא ושאיריו לא יהיו זכאים לקצבה כלשהי.

עם זאת – הדבר אינו קשור בשום אופן לזכותו של כל אדם ליצור מרכיב חיסכון לפנסיה, כלומר חברת הביטוח חייבת לאפשר לאותו אדם לבצע חיסכון פנסיוני בכל מצב בריאותי. מצב זה אינו חל כשמדובר בביטוחי מנהלים אלא רק לגבי קרנות פנסיה.

עו"ד ענת קאופמן (כהן) ושות' הינו משרד עורכי דין מומחה, ובעל ניסיון רב שנים בליווי משפטי וניהול הליכים אל מול חברות הביטוח ועורכי דינם.

זקוק לעורך דין ביטוח וקרנות פנסיה? – תן לנו להילחם למענך!
 
 


לפגישת ייעוץ ללא תשלום

ונחזור אלייך בהקדם:

מלא את הפרטים

הרצל 7, קומה 5, נתניה 4240004

location6, location, map, marker, pin

073-3744558

phone6, phone, contact, telephone, support, call

09-8350074

print2, print, printer

office@acklaw.co.il

envelop, envelop, mail, email, contact, letter
 

 

- כל הזכויות שמורות -
אין לראות באמור באתר משרד עו"ד ענת קאופמן (כהן) ושות' ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי