ענת קאופמן (כהן) ושות'
משרד עורכי דין ונוטריון

073-3744558

phone6, phone, contact, telephone, support, call

מדריך זכויות נפגעי גוף ונפש עקב פעולות איבה וטרור

מאמרים נוספים:

מאמרים נוספים:


מיהו הזכאי עפ"י החוק?
הזכאות מוקנית לאזרח, תושב ישראל או מי שנכנס אליה כחוק ונפגע בפעולת איבה בארץ. פעולת איבה מוגדרת, בין היתר, כפעולה של כוחות צבאיים. מהן הזכויות של אזרח שנפגע פגיעת גוף (כולל פגיעה נפשית ופגיעות רעש) מן ההפגזות ונמצא בטיפול רפואי?

אדם אשר נפגע ונמצא בטיפול רפואי ואינו עובד עקב הפגיעה זכאי לתגמול מיוחד וזאת כל עוד לא נקבעה דרגת נכותו ובתנאי שאינו מקבל באותה תקופה שכר או פיצוי ממקור כלשהו וזאת לאחר שיוכר כנפגע פעולות איבה ע"י "הרשות המאשרת".

כיצד מוגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי?
המוסד הנפיק טפסים מיוחדים לנפגעי פעולות איבה. את הטפסים ניתן להוריד באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או לקבל בסניפי המוסד. יש למלא את הטפסים, לצרף תיעוד רפואי תיעוד נוסף כפי שנדרש ולהגיש לסניף המוסד במקום מגוריו של הנפגע.

כיצד יש לפעול לקבלת תגמול עבור התקופה שבה הנפגע מצוי בטיפול רפואי ואינו עובד?
בשלב ראשון יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה ע"ג טופס "הודעה על פגיעה ותביעה לתגמול רפואי" ולצרף מסמכים רפואיים. בעניין זה חשוב לדעת כי עפ"י הפרקטיקה הנהוגה, המוסד לביטוח לאומי בודק האם שמו של התובע מופיע ברשימות אשר הועברו אליו מאת בתי החולים וממגן דוד אדום ומי ששמו אינו מופיע ברשימות אלו יתקשה להוכיח את הפגיעה. בפועל, רבים מנפגעי ההלם אינם מפונים לחדרי המיון ובהיותם בהלם ומבולבלים הם לא פונים בעצמם ולכן חשוב לדעת שאין לדחות את הפנייה לטיפול רפואי במוסד רפואי.

אותם נפגעים שאינם נמצאים ברשימות הנ"ל יאלצו, במרבית המקרים להגיש תלונה במשטרה עם הצהרה על עצם הפגיעה. הליך האישור ע"י המוסד לביטוח לאומי אושרך מספר חודשים כאשר בכל התקופה, עד לקבלת האישור, הנפגע אינו זכאי לקבל תשלום כלשהו, אף שבפועל המוסד לביטוח לאומי לעתיד מקדים תשלומים בשלב זה לנפגעים פיזית, להבדיל מנפגעי הלם, חרדה ורעש. למרבה הצער בעיקר נפגעי הלם, חרדה ורעש עשויים למצוא את עצמם במשך תקופה ארוכה ללא הכנסה.

מה קורה לאחר תקופת ההחלמה הראשונה?
מי שהוכר כנפגע פעולת איבה רשאי להיבדק ע"י וועדה רפואית אשר תקבע את דרגת נכותו.
במידה ונכותו הצמיתה של הנפגע תקבע בשיעור של עד 10%, לא יהא זכאי למענק או לתגמול חודשי. במידה ונכותו של הנפגע תקבע בשיעור של בין 10% ועד 19% הוא יהא זכאי למענק חד פעמי. במידה והנכות תעמוד על שיעור של למעלה מ-20% יהיה זכאי הנפגע לתגמולים חודשיים.

מה גובה התגמולים להם זכאים הנפגעים?
לגבי תגמול במהלך טיפול רפואי – בתקופה שבה אדם נמצא בטיפול רפואי, אינו עובד עפ"י הוראת הרופאים המעוגנת באישור מחלה אשר אושר ע"י רופא המוסד, זכאי יהיה לקבל תגמול חודשי בתקופת אי הכושר. לגבי נפגע שאינו עובד (עקרת בית וכד') – נקבע בתקנות תגמול מינימום. לגבי נפגע אשר עבד לפני הפגיעה – ישולם תגמול בהתאם לשכר שדווח למוסד לביטוח לאומי במהלך שלושת החודשים שקדמו לפגיעה אך בכל מקרה לא יפחת מתגמול המינימום. יש לציין כי אף נערים בני 18-16 יהיו זכאים לגמלה בשיעור מחצית מהגימלה המינימלית.

לגבי התגמול העיקרי שמשולם לאחר שהנפגע נבדק ע"י ועדה רפואית ונקבעה נכותו – התגמול המשולם לנפגע איבה יהא שווה לתגמול המשולם לפי "חוק הנכים תגמולים" לאנשי הצבא וכוחות הביטחון ("נכה צה"ל") או לגבי הנספים לפי חוק מערכות החיילים שנספו במערכה.
התגמולים אינם מחושבים בהתאם לשכר העבודה של הנפגע, אלא סכום קבוע – העני העשיר משתווים.

אלו הטבות נוספות ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי?
אדם אשר "הרשות המאשרת" הכירה בו כנפגע פעולות איבה יהא זכאי להטבות נוספות. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לקבל מענקים והלוואות דיור, סיוע ברכישת רכב ובהחזקה חודשית, שיקום מקצועי, סיוע בשירותים אישיים, ישנן גם הטבות מיוחדות למי שיעמוד בקריטריונים של "נכה נצרך" או "מחוסר פרנסה" וכן הטבות אצל גורמים שונים כמו אגרת טלוויזיה, ארנונה, לימודים גבוהים וכו'.

מה דינו של מי שנפגע עקב פעולת איבה או מלחמה, וזו ארעה במסגרת עבודתו?
אדם אשר נפגע בפעולת איבה שארעה במהלך העבודה, בדרך לעבודה או ממנה, נחשב למעשה גם לנפגע בעבודה בידו הזכות לבחור את המסלול העדיף עליו או כנפגע פעולות איבה על פי חוק נפגעי פעולות איבה או נפגע עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי חשוב לדעת כי הנפגע צריך לבחור את המסלול העדיף לו. לא ניתן לקבל תגמול כפול. השיקול יעשה בהתאם לסוג הפגיעה וחומרתה ונתוניו האישיים של הנפגע כמו גיל, שכר וכו'.

מה לגבי מי שנפטר עקב פעולת איבה?
החוק מעניק תגמול חודשי לאלמנות ולהורים שכולים שהם שאיריו של אדם שנפטר עקב פעולת איבה.

האם אדם שנפטר יהיה זכאי להוצאות קבורה?
המוסד לביטו לאומי משלם עבור הוצאות אבל ואחזקת קבר.

מהו המועד להגשת התביעות?
המועד להגשת תביעה לתגמולים לתלויים הינו עד 12 חודשים ממועד הפטירה. המועד להגשת תביעה לתגמול במהלך טיפול רפואי הינו עד 12 חודשים מתום קבלת תגמול טיפול רפואי.

האם אדם שנפגע בפעולת איבה יהיה זכאי לפיצוי מחברת ביטוח?
מרבית פוליסות ביטוח אשר יש בהן כיסוי לביטוח חיים, מכסות גם מוות ממלחמה ומפעולת איבה.
ביחס לכיסויים אחרים, המצב שונה. רוב הפוליסות של אובדן כושר עבודה ונכות מתאונה, אינן כוללות סיכוני טרור ומלחמה. בחלק מהמקרים ניתן להוסיף סיכון מלחמה לביטוח תמורת תוספת תשלום. לגבי ביטוח בריאות וסיעוד – לרוב ביטוחים אלו ובהם ניתוחים, השתלות, אישפוזים ושאר ביטוחי בריאות, אינם חלים כאשר אדם נפגע מנזקי מלחמה כתוצאה ממלחמה או מפגיעה בפעולת איבה.

עו"ד ענת קאופמן (כהן) ושות' הינו משרד עורכי דין מומחה, ובעל ניסיון רב שנים בליווי משפטי וניהול הליכים אל מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח ועורכי דינם.

זקוק לעורך דין ביטוח לאומי? – תן לנו להילחם למענך!
 
ענת קאופמן (כהן) ושות'
משרד עורכי דין ונוטריון


הפגיעות הקשות שסובלת האוכלוסייה האזרחית בימים האחרונים מעלות שאלות רבות בכל הנוגע לזכויות העומדות לטובת נפגעי גוף ונפש (להבדיל מפגיעות רכוש).

הפיצוי לו זכאי יהיה נפגע עקב פעולת מלחמה או טרור יכול להינתן בד"כ בשני מישורים: המשיוב הביטוחי הפרטי ובמישור פיצויים את המדינה וזאת בהתאם לחוקים השונים שחוקקו לטובת עניין זה.

החוק המרכזי הינו "חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה" אשר חוקק בשנת 1970. ניתן לקבל על פי חוק זה פיצוי בגין מוות ונזקי גוף ובהם תגמולים, הוצאות ריפוי, החלמה ושיקום מא המוסד לביטוח לאומי.
 
 


לפגישת ייעוץ ללא תשלום

ונחזור אלייך בהקדם:

מלא את הפרטים

הרצל 7, קומה 5, נתניה 4240004

location6, location, map, marker, pin

073-3744558

phone6, phone, contact, telephone, support, call

09-8350074

print2, print, printer

office@acklaw.co.il

envelop, envelop, mail, email, contact, letter
 

 

- כל הזכויות שמורות -
אין לראות באמור באתר משרד עו"ד ענת קאופמן (כהן) ושות' ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי